НАТУРАЛНА РЕСТИТУЦИЈА КАО РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ЗА СРБИЈУ

 

 

Историјат :

 

1927 године, забрањен је рад Комунистичке партије Југославије. 1945 године уз помоћ ослободилачког партизанског покрета, КПЈ долази на власт у Србији и целој тадашњој Југославији.

Сви смо ми одрастали у истоj држави, а да нам није био познат податак да се та партија никада није регистровала за рад. Дакле, све одлуке су биле нелегитимне, а легалне јесу, јер их је спроводила једнопартијским насиљем парламентарна већина на власти која је доносила законе по комунистичкој идеологији.

У једнопартијској скупштини су доношени закони којима се крше људска права и одузима имовина.Таквих закона, уредби, и одлука је било  42. Акти комунистичких власти су и данас на снази. Прогон грађана и њихових права из правног поретка Србије, наставио се до дана данашњег, 61 годину касније.

 

Правни поступак враћања одузете имовине :

 

Натурална Реституција, или преводом са латинског, враћање у пређашње стање, значи да се враћа непокретност у видљивом, физичком облику.

Чешка, Словенија, Пољска, Бугарска и Румунија, су директно применом модела Натуралне Реституције доспеле у Европу.

Модел Натуралне Реституције примењен је да се не би оптерећивао будџет, и  не захтева штампање обвезница, које коштају грађане деценијама.

Модел Натуралне Реституције омогућaва, тренутно ослобађање земљишта и непокретности за слободну предузетничку иницијативу. На тај начин се  утврђују  праве вредности, као и  очекивани раст привреде са отварањем нових тржишних могућности.

 

Економске вредности :

 

Економска вредност Натуралне Реституције је у самозапошљавању  бар 300.000 оригиналних власника, на сопственим земљишним поседима у сопственим локалима, кућама, и  предузећима.

 Економска вредност Натуралне Реституције је у фискалном јачању средњег слоја грађанства, јер се ради индиректно о 500.000 грађана, везаних за више милиона непокретности које су у њиховом поседу. Применом овог модела, финансијски ојачани грађани, преко ПДВ и пореза на имовину праве раст државног буџета, уједно смањујући социјалне тензије.

 

Правне вредности :

 

Натурална реституција оригиналним власницима, је најбоља приватизација. Након враћања права на непокретностима, свака следећа трансакација у правном промету је легална. Исправљањем неправде, исправља се назадни правни систем, који ни данашњим власницима не гарантује сигурност приватне својине. Проблеми Инвестиција, Катастра, Легализације,станарских права и пропалих стамбених фондова, решавају се природно и једноставно, након  спроведене Натуралне Реституције.